Thông tin chuyển khoản

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank

  • Chi nhánh: Chi nhánh TP.HCM
  • Số tài khoản: 0531002540024
  • Chủ tài khoản: NGUYỄN TUYẾT LOAN

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB)

  • Chi nhánh: TP. HCM
  • Số tài khoản: 6979998
  • Chủ tài khoản: NGUYỄN TUYẾT LOAN
Đăng ký nhận ưu đãi từ ETA Service: